Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар (семинарлар) тўғрисидаги маълумотлар.

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби:

 

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси, илмий унвони

Ихтисослик шифри ва номи

 

 

01.01.01-Математик анализ ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзоларирўйхати

 

1.     

 

Садуллаев Азимбой

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.01-Математик анализ

2.     

 

Чилин Владимир Иванович

(раис ўрин босари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

3.     

 

Муминов Қобилжон

Қодирович

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

4.     

 

Худайберганов Гулмирза

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

5.     

 

Абдуллаев Рустам

Зайирович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

6.     

 

Аюпов Шавкат Абдуллаевич

Физика-математика фанлари доктори, академик, профессор 

01.01.01-Математик анализ

7.     

 

Бердиқулов Мусулмонқул

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

8.     

 

Ворисов Азизжон

Кенжабоевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

9.     

 

Ғаниҳўжаев Расул

Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

10. 

 

Жабборов Насриддин

Мирзаодилович

Физика-математика фанлари нозоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

11. 

 

Жалилов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

12. 

 

Жумабоев Давлатёр

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

13. 

 

Лян Григорий

Михайлович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

14. 

 

Розиқов Ўткир

Абдуллаевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

15. 

 

Рахимов Абдуғофур

Абдумажидович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

16. 

 

Ташабоев Жўрабой

Каримович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

17. 

 

Тўйчиев Тохир Турсунбоевич

Физика-математика фанлари нозоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

18. 

 

Шоимқулов Баходир

Алабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01-Математик анализ

19. 

 

Эгамбердиев Одилжон Исмоноливич

Физика-математика фанлари нозоди, доцент

01.01.01-Математик анализ

20. 

 

Эшқобилов Юсуф

Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.01-Математик анализ

 

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзоларирўйхати

 

21. 

 

Салахиддинов Махмуд(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик,

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

22. 

 

Аъзамов Абдулла

Азамович (ўринбосар)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

23. 

 

Рўзиев Меливой

(илмий котиб)

физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

24. 

 

Арипов Мирсаид Мирсидиқович

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

25. 

 

Тўхтасинов Мўминжон

физика-ма­тематика  фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

26. 

 

Маматов Машрабжон Шахабидинович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

27. 

 

Исломов Бозор

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

28. 

 

Ашуров Равшан Ражабович

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

29. 

 

 

Каримов Эркин

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

30. 

 

Фаязов Қудратилло Садридинович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

31. 

 

Зикиров Обиджан Салижанович

Физика-мате­матика фанлари доктори, доцент

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

32. 

 

Қўчқаров Отамурод

Физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

33. 

 

Қосимов Шокир

Гаппарович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

34. 

 

Сайдаматов Эркин

Физика- математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

35. 

 

Тахиров Жозил

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

36. 

 

Холмухамедов Олимжон

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

37. 

 

Хошимов Абдукомил

Физика- математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

 

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математикаси ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзоларирўйхати

 

38. 

 

Р.Алоев (раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

39. 

 

Х.Шодиметов (раис муовини)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

40. 

 

А.Х.Худойбердиев

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

41. 

 

У.А.Розиков

 

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

42. 

 

Ш.А.Аюпов

 

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

43. 

 

Б.А.Омиров

 

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

44. 

 

В.И.Чилин

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

45. 

 

А.А.Заитов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

46. 

 

Р.З.Абдуллаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

47. 

 

А.А.Рахимов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

48. 

 

Э.Норматов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

49. 

 

О.Эгамбердиев

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

50. 

 

Ю.Эшкабилов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

51. 

 

Н. Косимов

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

52. 

 

Р. Ганиходжаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

53. 

 

Ф.Н. Ибрагимов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

54. 

 

М.А.Бердикулов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

55. 

 

Р.Дадажонов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

56. 

 

Р.Дадаходжаев

 

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

57. 

 

А.Хаетов

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

58. 

 

А.Расулов

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

59. 

 

С.Бахромов

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

60. 

 

М.Худойберганов

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.03-Ҳисоблаш ва дискрет математика

 

01.01.04-Геометрия ва топология ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзоларирўйхати

 

61. 

 

А.Я.Нарманов (раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

62. 

 

Р.Б.Бешимов (раис муовини)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

63. 

 

А.Х.Худойбердиев

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.04-Геометрия ва топология

64. 

 

У.А.Розиков

 

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.04-Геометрия ва топология

65. 

 

Ш.А.Аюпов

 

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.04-Геометрия ва топология

66. 

 

Б.А.Омиров

 

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.04-Геометрия ва топология

67. 

 

В.И.Чилин

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

68. 

 

А.А.Заитов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

69. 

 

Р.З.Абдуллаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

70. 

 

А.А.Рахимов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

71. 

 

Э.Норматов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

72. 

 

О.Эгамбердиев

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

73. 

 

Ю.Эшкабилов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

74. 

 

Н. Косимов

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

75. 

 

Р. Ганиходжаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

76. 

 

Ф.Н. Ибрагимов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

77. 

 

М.А.Бердикулов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

78. 

 

Р.Дадажонов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

79. 

 

Р.Дадаходжаев

 

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

01.01.04-Геометрия ва топология

80. 

 

А.Ортиқбоев

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.04-Геометрия ва топология

81. 

 

Г.Ф.Джабборов

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

82. 

 

Т.Ф.Жураев

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

83. 

 

А.С.Шарипов

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

84. 

 

А.М.Бойтўраев

Физика-математика фанлари номзоди, катта ўқитувчи

01.01.04-Геометрия ва топология

85. 

 

Ж.О.Аслонов

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

86. 

 

Зоитов Одилбек Атахонович

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.04-Геометрия ва топология

 

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзоларирўйхати

 

87. 

 

Фармонов Шокир Қосимович (раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

88. 

 

Абдушукуров Абдураҳим Ахмедович (раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

89. 

 

Сагидуллаев Кал­мурза Сапарбае­вич(илмий коти)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

90. 

 

Шарипов Олимжон Шукурович

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

91. 

 

Зупаров Талат Маърупович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

92. 

 

Ғофуров Мухаммаджон Ўктамович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

93. 

 

Старцев Анатолий Николаевич

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

94. 

 

Мирахмедов Шерзод Адылович

Физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

95. 

 

Шорахметов Шотурғун

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

96. 

 

Джалилов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

97. 

 

Хусанбоев Якубжон Мухам­маджанович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

98. 

 

Розиқов Уткир Абдуллоевич

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

99. 

 

Джамирзаев Абдусуннат Абдурахмонович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

100.         

 

Муминов Мухаммаджон

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

101.         

 

Бақоев Матёкуб Тешаевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

102.         

 

Раимова Гулнора Мирвалиевна

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

 

01.01.06-Алгебра ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзолари рўйхати

 

103.         

 

Ш.А.Аюпов

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.06-Алгебра

104.         

 

Б.А.Омиров

(раис муовини)

Физика-математика фанлари доктори, етакчи илмий ходим

01.01.06-Алгебра

105.         

 

У.А.Розиков

(раис муовини)

Физика-математика фанлари доктори,етакчи илмий ходим

01.01.06-Алгебра

106.         

 

А.Х.Худойбердиев

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.01.06-Алгебра

107.         

 

В.И.Чилин

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.06-Алгебра

108.         

 

А.А.Заитов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.06-Алгебра

109.         

 

Р.З.Абдуллаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.06-Алгебра

110.         

 

А.А.Рахимов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.06-Алгебра

111.         

 

Э.Норматов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.06-Алгебра

112.         

 

О.Эгамбердиев

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.06-Алгебра

113.         

 

Ю.Эшкабилов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.06-Алгебра

114.         

 

Н. Косимов

 

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.06-Алгебра

115.         

 

Р. Ганиходжаев

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.06-Алгебра

116.         

 

Ф.Н. Ибрагимов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.06-Алгебра

117.         

 

М.А.Бердикулов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.06-Алгебра

118.         

 

Р.Дадажонов

 

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.06-Алгебра

119.         

 

Р.Дадаходжаев

 

Физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

01.01.06-Алгебра